Premium Essay

Nhut

In: Business and Management

Submitted By diepbsod
Words 2055
Pages 9
Economic Freedom
GB 540 Economics for Global Decision Makers
Prof. Timothy Terrell Nhut (Andy) Diep

2010

GB540 Economic Freedom and Variations in Wealth Among Countries. 2

Introduction
The Index for Economic Freedom published by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal (http://www.heritage.org/Index/) shows a clear correlation between economic freedom and country’s economic wealth. From a long list of countries around the world, viewer should see an almost perfect correlation why countries like Cuba, North Korea, Venezuela, or China is at the bottom of the list. Did the fall of the Soviet Union teach anyone anything? Just imagine if China does not open to economic reform, how it can survive with over 1.3 billion people. In fact, throughout our long history, including the failure of the Soviet Union, there is no doubt the free economies will outshine the less free ones. The Index shows the overwhelming evidence that countries like the United States, Japan, Canada, or England that have the most economic freedom have better standards of living, while socialist or communist countries have the least economic freedom tend to have the lowest. In fact, country like the United States generated unparalleled ability to produce wealth, raise the general standard of living, and provide goods and services in a society. Careful study of the long list of countries, and analyze each government system, viewer should see a trend that when too much government intrusion hinders the economic progress that occur every day and will ultimately lead to economic slowdown. “If a government limits its involvement in economic activity, so as to maximize opportunities for individuals to reach their full economic potential, then it will be on a path leading to the greatest levels of prosperity and human well-being for society as a whole” (Miller, Holmes, Kim, 2009). With the…...

Similar Documents

Free Essay

Daobashen

...mới tốt đẹp được”. Đây chính là bài học giáo dục công dân của cấp II. Thế mà gia đình trong xã hội chúng ta ngày nay có những “lỗ hổng” rất lớn, hầu như người nào sống biết người đó: cha có việc cha, mẹ có việc mẹ, ai cũng phải vật lộn với cuộc sống, với đồng tiền. Sau giờ làm, cha bận “tiếp khách” ở quán nhậu, mẹ bận việc nhà, thế là cha mẹ không có thời gian dành cho con cái, bữa cơm gia đình thường không có đủ mặt, chưa kể cha mẹ còn xích mích cãi vã, thế là sự “quan tâm” của cha mẹ với con cái chỉ là có tiền cho con đi học, học chính quy, học thêm, học đàn, học nhạc, học võ... Và thay vì khuyên bào thì chỉ là quở trách và la mắng. Dần dà con cái không biết nương tựa vào ai, không biết tâm sự cùng ai. Một số sinh ra cách sống đơn độc, nhút nhát, khó gần; số khác sẽ tụ tập với những kẻ “cùng tâm trạng” để quậy phá xưng hùng xưng bá, sống bất cần đời. Và để lấy “số má” với bạn bè, chúng sẽ làm bất cứ gì, chơi bất cứ thứ chi để chứng tỏ “đẳng cấp”, “thua trời một vạn không bằng kém bạn một li”. Đúc kết kinh nghiệm giáo dục con cái, ông cha ta đã từng khẳng định: “Dạy con từ thuở còn thơ”, cũng tựa như uốn cây tre, phải uốn từ lúc tre còn non. Nhưng xem ra nhiều gia đình ngày nay không coi trọng điều này, không quan tâm đến việc xây dựng nếp sống có văn hóa trong gia đình, cha mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, về lối sống và cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Có bao nhiêu bậc cha mẹ hiện nay chịu bỏ thời gian dạy con cái biết cách đối nhân xử thế, biết tôn trọng mình và tôn......

Words: 3255 - Pages: 14

Premium Essay

1-25th Army History

...in humanitarian missions to support the Vietnamese people. In the fall of 1966 the division took part in Operation Attleboro, which was the largest unit operation of the war at that time. The fierce fighting during this operation resulted in the defeat of the 9th Viet Cong Division. The lessons learned were successfully applied by the Tropic Lightning in Operations Cedar Falls and Junction City conducted in War Zone C in early 1967. From 1966 to 1970, the Division fought the North Vietnamese Army and the Viet Cong north and west of Saigon. In late January 1968, enemy forces began a major offensive during Tet, the Vietnamese New Year. During the 1968 Tet Offensive the 25th Infantry Division stopped the Viet Cong attempts to seize Tan Son Nhut airfield and participated in the defense of Saigon. The Vietnamization of the war, or the turning over of fighting roles to South Vietnamese forces, and the withdrawals of U.S. forces began in 1969. In April 1970 the division took part in operation Bold Lancer, which took the Vietnam War into neighboring Cambodia to destroy enemy sanctuaries previously immune from attack. In this operation, the division confiscated thousands of tons of supplies and hundreds of weapons. This incursion crippled the Cambodian-based efforts against American units and allowed the South Vietnamese time to prepare to take over the war. By late December 1970, elements of the 25th Infantry Division were able to begin redeployment to Schofield Barracks.......

Words: 2671 - Pages: 11

Free Essay

Pho 24

...GROUP 1 MARKETING PLAN VU THI AI VAN M987Z256 Nguyen Pham Nhut Thien  (Tina) M987Z240 NADIA NILA SARI  M987Z250 I. Executive Summary. II. Situation analysis in Taiwan. A. General chain restaurants in Taiwan B. Cuisine of lifestyle III. SWOT Analysis IV. Marketing strategy A. B. C. D. Marketing goal Marketing objectives Primary target market Strategy ( 7p ) V. Financial Project.  VI. Conclusion & Reference. I.  COMPANY PROFILE • PHO24 is  a  Vietnamese  noodle  restaurant  chain  belonging  to  Nam  An  Group,  the biggest F&B Corporation in the Vietnam.  • Apart from PHO24, Nam Group owns and operates many  other  different  F&B  brands including An Vien, Maxim’s Nam An , Thanh Nien, An , Goody , Goody‐ Plus , Bamizon , Ibox Café , etc. • The first PHO24 outlet was opened in June 2003.  • PHO24 has opened 73 outlets in : Ho Chi Minh City, Ha Noi, Da Nang, Vung Tau, Nha Trang, Binh Duong, Jakarta  (Indonesia),  Manila  (Philippines),  Seoul  (Korea),  Phnom  Penh  (Cambodia)  and  Hong Kong .  • In 2004, 2005, 2006 & 2007, PHO24 has been consecutively the winner of The  Guide Awards voted by readers of Vietnam Economics Times, Thoi Bao Kinh Te  Viet Nam and Tu Van Tieu Dung magazine. • In  2010,  PHO24  is  one  of  the  top  10  "Ho  Chi  Minh  City  – One  Hundred  Excitements" which voted by travelers History the name  The number 24 is meaningful for Pho 24 1. Pho 24 locations open 24 hours.  2. Pho 24......

Words: 2787 - Pages: 12

Free Essay

My Adventure

...năng động của hệ lý sinh học vùng châu thổ. Xác định tầm vóc của các vấn đề liên quan đến môi trường cùng khai triển những hệ lụy của những biến đổi trong tương lai. Bài biên khảo được kết thúc với những đề nghị dành cho những kế họach phát triển các cơ sở hạ tầng trong tương lai ở châu thổ Cửu Long. Bài biên khảo giới hạn những phân tích trong phạm vi vùng châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam. 1 1. Phát triển cơ sở hạ tầng ở châu thổ đồng bằng Cửu Long và những ảnh hưởng đến đặc tính lý sinh của môi trường. 1.1 Nhập đề Điều kiện thiên nhiên của châu thổ đồng bằng Cửu Long tạo ra nhiều cơ hội đồng thời gây ra không thiếu những khó khăn cho cuộc sống con người. Đồng bằng Cửu Long liên tục trải qua những biến đổi. Tuy nhiên đáng kể nhứt trong khoảng thời gian tương đối gần đây, đặc biệt từ sau 1975, mà nhịp độ, tầm vốc và không gian của những biến đổi đã gia tăng một cách đáng kể; những thay đổi này được thúc đẩy bởi nhu cầu chánh trị và kinh tế và xảy ra dưới dạng những phát triển cơ sở hạ tầng từ không gian của một nông trại đến toàn vùng châu thổ; đây là kết quả của những quyết định cá nhân, cấp tỉnh thành, quốc gia và quốc tế. Mặc dù một số dự án phát triển thực sự đem lại lợi ích kinh tế cho người dân, đúng theo ý định, nhưng ảnh hưởng đến môi trường thường không được tìm hiểu hay để ý đến; trong khi những sáng kiến mới được tiếp tục đem ra áp dụng. Nguồn gốc, cơ chế và những hậu quả thực sự hay có thể đối với môi trường, gây ra bởi phát triển các cơ sở hạ tầng gần...

Words: 30505 - Pages: 123

Premium Essay

Ies - Syllabus

...Vietnam National University – HCMC International University SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION COURSE SYLLABUS[?] BA121IU International Economics Note: The outline with specific venue and time, and updated learning materials for the current semester will be provided to the enrolled students by the lecturer 1. COURSE STAFF Lecturer: Ho Nhut Quang. Ph.D Room: A.401 Telephone: 0903339767 E-mail: hnquang@hcmiu.edu.vn Consultation Hours: 13h.00- Mondays - Thursdays Teaching Assistant: TBA Room: TBA Telephone: TBA E-mail: TBA Consultation Hours: TBA Should the students wish to meet the staff outside the consultation hours, they are advised to make appointment in advance. 2. COURSE INFORMATION 2.1 Teaching times and Locations Lecture: TBA Venue: TBA 2.2 Units of Credit This course is worth 3 credits. 2.3 Parallel teaching in the course There is no parallel teaching involved in this course. 2.4 Relationship of this course to others The International Trade course focuses on two main parts. The first part deals with international trade theories and policies among countries. And the second part mentions the problems international monetary. Both parts utilize many concepts and knowledge from the courses of Microeconomics and Macroeconomics. Theoretical analysis will be based on the demand and supply model, the concepts of......

Words: 2250 - Pages: 9

Free Essay

Marketing Executive

...TRAN LE NHUT Address: Mobile phone: E-mail: Age : SUMMARY Qualification Nearly 2 years of full time working in business environment, with basic knowledge and experiences in Sale and Marketing. Young and updated with the Internet, high-tech devices and tools. Confident public speaker, mature presenter and team leader. 252/17/3 Phan Anh Street, Tan Phu District, HCM City + 84 918.201.099 Nhut.tranle@gmail.com 1988 EMPLOYMENT HISTORY 10/2013 – 2/2014 Sale staff Thien Tin Co., Ltd. (http://diaocthientin.com.vn/) A young real estate agent, who is specialist in high class apartment for sale  Purchasing the sale target and sale plan.  Training fresh employees to meet the organization culture and working process. Business analyst Kim Phong Joint Stock Co., Vietnam. (www.kimphongceramic.net/) Operated in 1995, the company special in producing and trading ceramic tiles and granite tiles. Include trade name: MARCOPOLO, KIMPHONG, FLOOREX.  Consult to rebuild the sale procedure.  Collect production, market, and sale information in order to report to Board of Director daily, weekly, and monthly. Marketing and Sale Staff Kim Nga one member Co., Ltd. (http://kimngavalves.com). Kim Nga is specialist in importing, producing and trading Valves – Pipe – Fittings  Accomplish the company website reconstruction.  Manage raw materials supply of “KN Butterfly Valve” projects  Control Valve producing quality and report to responsible person.  Manage old sale relationships and do quotations...

Words: 608 - Pages: 3

Premium Essay

Internaitonal

...August 2013, http://www.euromonitor.com/beer-in-vietnam/report Euromonitor International 2012, ‘Further Potential Acquisitions in Beer Industry’, June 2012, viewed 10 August 2013<http://www.portal.euromonitor.com.ezproxy.lib.rmit.edu.au/Portal/Pages/Search/SearchResultsList.aspx#>. Gionea J 2005, International Trade and Investment: An Asia-Pacific perspective 2e, McGraw-Hill Australia, North Ryde, NSW. IBISWorld Pty Ltd 2013, Beer Manufacturing in Australia: Market Research Report, IBISWorld, viewed 6 August 2013, <http://www.ibisworld.com.au/industry/default.aspx?indid=116&partnerid=prweb>. Lion 2013, homepage, Lion, Silverwater, viewed 8 August 2013, <http://lionco.com/brands/beer-spirits-wine/australian-beer/>. Nhut, L 2010, ‘SABECO va cot moc 1 ty lit bia’, SABETRANS JSC., 30 November 2010, viewed 7 August 2013, <http://www.sabetranjsc.com/TinTuc_QuanTri.aspx?Ma=42> OECD 2012, ‘Australia is in a strong position, but must adapt to take full advantage of rising Asia’, OECD., 14 Dec 2012, viewed 8 August 2013, http://www.oecd.org/newsroom/australiaisinastrongpositionbutmustadapttotakefulladvantageofrisingasiaoecdsays.htm . OTC 2011, Top 10 most consuming beer in Vietnam, VinaCorp, viewed in 6 August 2013, http://www.vinacorp.vn/news/10-loai-bia-duoc-tieu-thu-nhieu-nhat-tai-viet-nam/ct-463959 Quoc, N 2013, ‘San khauchinh tri Uc’, VOA, 10 July, viewed 9 August 2013, http://www.voatiengviet.com/content/san-khau-chinh-tri-uc/1698361.html......

Words: 3647 - Pages: 15

Free Essay

Translation

...Hawaii để tham dự hội nghị thượng đỉnh: diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương do Mỹ đăng cai tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị này. APEC summit conference in Hawaii Starting today, the leaders and senior officials from 21 APEC member economies will come to attend the summit in Hawaii: Asia-Pacific Economic Cooperation Forum hosted by The United State. The Prime Minister- Truong Tan Sang leads the Vietnamese delegation to attend this conference. 6. Tiếp sức đến trường Ngày nhập học bà con họ hàng người cho vài chục ngàn, người cho một trăm ngàn để Tâm khăn gói lên Cần Thơ. Ước mơ cháy bỏng vào đại học, cậu học trò ấy ghi lại trong nhật ký:"Dù bây giờ tôi chỉ là một con người nhỏ bé nhút nhát, nhưng tôi sẽ luôn tự tin, bản lĩnh để bước vào đời trở thành người chững chạc và trưởng thành như những anh chị sinh viên mà tôi đã gặp. Giving strength to go to school On the dates of attendance, some relatives give a few tens of thousands; some give a hundred of thousands in order that Tam packages up to Can Tho. With the burning college dream, that pupil is recorded in his diary: "Although I'm just a shy boy now, I will always believe, skill and spirit to step into the life to become stately and mature persons as same as senior students that I have met. ...

Words: 677 - Pages: 3

Free Essay

Phuongphaphuydiet

... | | |TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN | KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI [pic] Tên đề tài: Thương vụ sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Massan (MSN) và Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo GVHD: Trần Thị Hoàng Vy Danh sách thành viên nhóm thực hiện: 1. Phạm Văn Thái 2001614 (Nhóm trưởng) 2. Trần Quang Nhựt 2004612 3. Lê Đình Quang 200 4. Trần Xuân Thành 200 5. Nguyễn Tiến Phong 2001532 06/2015 KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI [pic] Tên đề tài: Thương vụ sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Massan (MSN) và Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo GVHD: Trần Thị Hoàng Vy Danh sách thành viên nhóm thực hiện: 1. Phạm Văn Thái 2001614 (Nhóm trưởng) 2. Trần Quang Nhựt 2004612 3. Lê Đình Quang 200 4. Trần Xuân Thành 200 5. Nguyễn Tiến Phong 2001532 06/2015 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN TRÍCH YẾU M&A là một hoạt động kinh tế tăng trưởng mạnh từ lâu nay và không còn xa lạ trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, hoạt động này bắt đầu chưa lâu, song trong thời gian gần đây, thị trường này có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, ngày càng sôi động hơn và hứa......

Words: 2325 - Pages: 10

Free Essay

Canfico

...các phương án về định lượng. Phương pháp này cho phép kết hợp những đánh giá định tính của các chuyên gia với lượng hóa một số chỉ tiêu.  Địa điểm số 1: Khu công nghiệp Nhựt Chánh (Long An)  Địa điểm số 2: Khu công nghiệp Rạch Giá - Tắc Cậu - Bến Nhất (Kiên Giang) PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM THEO TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ Trọng số (A) 0.1 Địa điểm 1 90 Địa điểm 2 70 A*Địa điểm 1 9 A*Địa điểm 2 7 0.2 85 75 17 15 Đối nội 0.075 75 90 5.625 6.75 Đối ngoại 0.05 70 80 3.5 4 Hệ thống điện 0.15 75 90 11.25 13.5 Hệ thống cấp nước 0.15 75 65 11.25 9.75 Hệ thống xử lý nước thải 0.1 80 60 8 6 Hệ thống phí sử dụng hạ tầng 0.1 85 75 8.5 7.5 0.075 75 90 5.625 6.75 1 710 695 79.75 76.25 Chỉ tiêu đánh giá Vị trí Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Giao thông Sự thuận tiện Tổng 12 Nhóm 3 Qua quá trình điều tra, khảo sát và sử dụng phương pháp lựa chọn địa điểm theo trong số các yếu tố. Khu công nghiệp Nhựt Chánh (Long An) được chọn vì có tổng điểm cao nhất. Chúng tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu về địa điểm này. Chúng tôi nhận thấy: 2.1. Vị trí Khu công nghiệp Nhựt Chánh tọa lạc tại Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phía Đông tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông; Phía Tây tiếp giáp đường tỉnh 832; Phía Bắc tiếp giáp cống và rạch Bắc Tân; Phía Nam tiếp giáp đất Khu công nghiệp Nhựt Chánh giai đoạn 2 dự kiến mở rộng. Giáp đường tỉnh 832 nối liền và cách Quốc lộ 1A khoảng 1.2km, cách Ðại lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 15km và cách nút giao Bến Lức của......

Words: 6341 - Pages: 26

Free Essay

5 Ways to Motivate Yourself to Work

...đột ngột of intense focus." Entrepreneur James Clear has endorsed xác nhận; tán thành this advice on Inc.com, though he frames it a bit differently. Rather than habits, he talks about the power of "schedules," but whichever term you use, the effect is the same--automating a behavior by integrating it into your routine means you rely less on willpower. 4. Embrace discomfort * Manager Mart Nijland suggests that those struggling with motivation remember the wisdom of bodybuilders: no pain, no gain. It is a cliche /'kli:ʃei/ lời nói sáo, câu nói rập khuôn, but there's no way to expand your abilities without going outside your comfort zone, so stop letting a little bit of unpleasantness sap làm mất hết (sinh lực), làm cạn (sức lực); làm nhụt (nhuệ khí); làm mất hết (lòng tin) your motivation. In fact, struggling a little is a good sign. MORE: Top 10 Most Profitable Industries of 2015 3 Ways Simon Sinek's 'Why?' Changed My Life 10 Steps to Starting a Business While Keeping Your Full-Time Job 17 Habits of Highly Effective People Who Take Really Amazing Vacations 52 Simple Ways to Be Your Best Everyday "For anything you want to work harder for, you have to go beyond that threshold /'θreʃhould/ bước đầu, ngưỡng cửa," he writes, "because you grow into a totally different, much stronger person." * 5. Bribe /braib/ đút lót, hối lộ, mua chuộc (or punish) yourself Not all routes to improved motivation are high-minded. One of the more effective ways will also motivate your...

Words: 1079 - Pages: 5

Free Essay

Cyclermate

...thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự Trượng phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó trụ thế hóa độ bốn mươi hai kiếp. Vì hàng chư Thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp”.    Bấy giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật thuyết giảng đạo lý, tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ, liền phát tâm Vô thượng chơn chánh, bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Pháp Tạng. Tu hạnh Bồ Tát, đức hạnh cao siêu trí huệ dõng mãnh, thâm tín lý giải đệ nhất. Lại có hạnh nguyện thù thắng, định huệ tăng thượng kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, đến trước đức Phật đảnh lễ quỳ gối chắp tay tán thán phát đại thệ nguyện, nói kệ rằng: Thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm Thế gian không ai sánh kịp được Sáng ngời vô lượng khắp mười phương Nhựt nguyệt hỏa châu lu mờ cả. Thế Tôn diễn thuyết một âm thanh Tùy loại hữu tình thảy thông hiểu Lại hay hiện sắc thân đẹp đẽ Tùy loại chúng sanh đều thấy rõ. Nguyện con thành Phật có tiếng tốt Đưa Pháp âm đến vô biên cõi, Tuyên dương pháp: Giới, định , tinh tấn. Thông đạt rộng sâu pháp nhiệm mầu Trí huệ rộng lớn như biển cả Nội tâm thanh tịnh dứt trần lao Ra hẳn vô biên đường ác thú Mau đến Bồ đề bờ cứu cánh. Vô minh tham sân đều dứt sạch Tuyệt hẳn vọng hoặc, đắc tam muội Như vô lượng Phật đời quá khứ, Làm đại Đạo sư khắp quần sanh, Hay cứu tất cả sự khổ não Sanh già bịnh chết của chúng sanh. Thường tu bố thí, giới, nhẫn nhục Tinh tấn, định, huệ sáu Ba la. Hữu tình chưa độ khiến được độ, Kẻ đã độ rồi khiến thành Phật. ...

Words: 19749 - Pages: 79

Premium Essay

Wwe Wwe

...Teacher: Minh Nhut Tran High-scoring IELTS writing http://www.facebook.com/HighScoringIeltsWriting TOPIC: These days it is neither possible nor desirable for most people to stay in the same job throughout their working life. To what extent do you agree or disagree with this statement? My model answer It is said that labor is glorious. In fact, everybody is in desperate need of having a fulfilling job to financially support themselves and their families. In the past , it was quite prominent for the majority of workers to do the identical job from the time they graduated from their school until they drew their pension, but that has become rare in the bustling life nowadays. First and foremost, most citizens commute their current job with the nurture of achieving further accomplishment in the future. There is a general consensus that a wide range of newly graduates entering on the workforce may have some formidable obstacles to finding a well-paid occupation on the grounds that they accumulate a dearth of practical experience. As a result, on acquiring sufficient qualifications and receiving a higher financial incentive, they may jump into another career in search of getting highly promoted. Secondly, it is crucial for almost employees to alter their job so as to avoid an adverse working conditions and a high pressure working environment. Actually, there is widespread popularity of sexual harassment in office, which may lead to workers’ physical and mental deterioration....

Words: 435 - Pages: 2

Premium Essay

Battle of Hue

...accident of battle, 4,856 civilians and captured personnel executed by communists or missing according to the South Vietnamese government[6] | [show]v · d · e Military engagements of the Vietnam War | | | Laos - Sunrise – 1st Ap Bac – Go Cong – Hiep Hoa – Chan La – 34A – Long Dinh – Kien Long – Quyet Thang 202 – Nam Dong – Thanh Hóa – An Lao – Bình Gia – Pleiku airbase – Thanh Hoa Bridge – Song Be – Ba Gia – Đồng Xoài – Starlite – Chu Lai – Plei Me – Minh Thanh – Hump – Gang Toi – Ia Drang Valley – Crimp – Masher/White Wing – Suoi Bong Trang – Cu Nghi – Kim Son Valley – A Shau – Birmingham – Xa Cam My – 1st Dong Ha – Wahiawa – Hastings – Minh Thanh Road – Prairie – Đức Cơ – Long Tần – Beaver Cage – Attleboro – Bong Son – Tân Sơn Nhứt airbase – LZ Bird – Cedar Falls – Tuscaloosa – Tra Binh Dong – Bribie – Junction City – Francis Marion – Union – Hill 881 – 2nd Ap Bac – 1st Con Thien – Malheur I and Malheur II – Baker – Nine Days in May – Union II – Vinh Huy – Buffalo – 2nd Con Thien – July Two – Hong Kil Dong – Suoi Chau Pha – Swift – Dong Son – Wheeler/Wallowa – 3rd Con Thien – Medina – Ông Thanh – 1st Loc Ninh – Kentucky – Dak To – Mekong Delta – Tam Quan – Thom Tham Khe – Phoenix – New Year's Day Battle of 1968 – Khe Sanh – Ban Houei Sane – Bien Hoa – 1st Tet – 1st Saigon – Huế – 1st Quảng Trị – Lang Vei – Lima Site 85 – Toan Thang I – Delaware – 2nd Dong Ha – May '68 – Kham Duc – Coral-Balmoral – Hoa Da-Song Mao –Duc Lap – Speedy Express – Dewey Canyon – Taylor......

Words: 4508 - Pages: 19

Free Essay

Study

...NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o---------- Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2012 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ THANH NHỰT - NĂM 2012 Số: 01/2012/HNNCC - TNC Vào lúc 08 giờ 30 ngày 10 tháng 06 năm 2012, tại Khu cộng đồng Chung cư Thanh Nhựt (3441A Phạm Thế Hiển, P7, Q.8, Tp.HCM), Hội nghị nhà chung cư Thanh Nhựt năm 2012 được tiến hành gồm các thành phần sau: - Tổng số Cư dân và Người ủy quyền hợp pháp tham dự :28 người - Đại diện cho 47 căn hộ và chiếm 59.5 % tổng số căn hộ của nhà chung cư. Ban tổ chức tuyên bố Hội nghị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Hội nghị thông qua Chính quyền địa phương, Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu; thông qua quy chế Hội nghị, Chương trình hội nghị A. Hội nghị đã thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau: - Chính quyền địa phương gồm: 1. Ông Nguyễn Văn Út – UBND Phường 7, Quận 8 2. Ông Võ Chí Thắng – Bí thư khu phố 5 - Chủ tịch đoàn gồm: 1. Bà Hà Thị Thanh Vân - Đại diện cư dân (Căn hộ 2C1) 4. Ông Hoàng Bá Khôi - Đại diện Công ty Thanh Nhựt 5. Ông Trần Đức Phượng - Đại diện Công ty Thanh Nhựt - Ban thư ký gồm: 1. Bà Bùi Thị Thu Hà - Công ty Thanh Nhựt 2. Bà Nguyễn Ngọc Trúc Phương - Công ty Thanh Nhựt. B. Hội nghị đã thông qua quy chế Hội nghị, chương trình hội nghị (đẩy mục Quy chế lên trước khi bầu BQT (Quy chế hội nghị và chương trình......

Words: 714 - Pages: 3