Free Essay

Buzdolabı

In: Business and Management

Submitted By Irmak
Words 1497
Pages 6
Buzdolabının Çalışma Prensibi
BBuzdolabı; buhar sıkıştırma yöntemiyle çalışan, gıdaların soğuk tutularak uzun zaman muhafaza edilmesini sağlayan soğutma makinesidir.
Buzdolabı nasıl soğutuyor?rnrnSogutma sisteminde bulunan soğutucu gaz komprosör tarafından sıkıştırılır.Sıkışan soğutucunun sıcaklığı ve basıncı artar.(Soğutucu gaz fazında) Soğutucu gaz komprosörden çıkıp kondansere gelir. Soğutucu gaz kondenser borusundan geçerken sıcaklığı ortam sıcaklığının yüksek olduğundan,kondanserden dış ortama doğru ısı atılır.rnrnIsı transferi sonucunda soğutucu gazın sıcaklığı düşer.Ama basıncı halen yüksektir ve soğutucu sıvı faza geçer kondanserden geçen soğutucu kılcal boruya gelir.rnrnKılcalburudan geçerken soğutucunun basıncı ve buharlaşma sıcaklığı düşer.rnrnBasıncı ve buharlaşma sıcaklığı düşmüş olan soğutucu, buzdolabı içindeki havadan ve hava aracılığı ile yiyeceklerden daha düşük olduğu ısıyı alır.rnrnSoğutucu aldığı ısı sonucunda tekrar gaz fazına geçer.Dönüş borusu ile komprosöre gelir ve sıkıştırılır.Çevrim bu şekilde devam eder..

Soğutma devresi elemanları [değiştir]

Kompresör [değiştir]

Ana madde: Kompresör

Kompresörler soğutucu sistemin kalbini oluşturmaktadır ve çalışma prensipleri ne olursa olsun buharlaştırıcıdan çıkan gazı yoğuşma basıncına kadar sıkıştırılması işlevini yerine getirmektedir. Bu işlevi yerine getirebilecek başka kompresör çeşitleri ve tasarımları mevcut olmakla birlikte ev tipi buzdolaplarında hermetik pistonlu kompresörler kullanılmaktadır. Hermetik kompresörlerde tek fazlı, iki kutuplu asenkron indüksiyon motorları bulunmaktadır. Değişken hızlı kompresör uygulamalarında, hız kontrolü frekansın değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hız kontrolü yapılan kompresörlerde doğru akım motorları, indüksiyon motorları ve senkron motorlar kullanılmaktadır.

Yoğuşturucu (kondenser) [değiştir]

Ana madde: Yoğuşturucu

Yoğuşturucular, kompresörden çıkan kızgın buharın soğuyup doymuş hale geçmesi ve bunu takiben yoğuşmasını sağlayan ve sonunda açığa çıkan ısıyı dışarı veren çevrim elemanıdır. Buzdolabının dışında veya yalıtım malzemesinin içinde saklı olarak yer almaktadır. Buzdolabının dışında yer aldığında, düz boruların kıvrılarak kat kat yapılmasıyla oluşturulan geçişlerin sayısı arttırılarak, yoğuşturucunun ısıyı havaya atması kolaylaştırılmakta, soğutkanın aşırı soğutulmuş sıvı haline geçmesi sağlanmaktadır. Yoğuşturucunun yalıtım malzemesi içinde saklı olarak yer alması, ısının atılmasında kabin yüzeylerinin de kullanılmasına olanak sağladığı için tercih edilmektedir.

Buharlaştırıcı (evaporatör) [değiştir]

Ana madde: Buharlaştırıcı

Buharlaştırıcı, kısılma vanasından gelen düşük sıcaklık ve düşük basınçtaki sıvının, kabin ısısını alarak buharlaştığı bölümdür. Bu nedenle demir, çelik, pirinç, bakır ve alüminyum gibi malzemelerden imal edilir. Kabin içinde saklı veya kabin yüzeyinden yaklaşık 30 mm uzaklıkta harici olarak monte edilmektedir. Harici olarak yerleştirmede toplam ısı geçiş katsayısı daha yüksek olmaktadır. Hava ile buharlaştırıcı yüzeyi arasındaki ısı geçişi, doğal ya da zorlanmış taşınım ile gerçekleşir. Doğal ısı taşınımı, ufak dirençlerle karşılaştığında bile sorun yaratmaktadır. Bu nedenle bir fan kullanılarak, hava dolaşımının zorlanmış ısı taşınımıyla elde edilmesi tercih edilmektedir. Zorlanmış ısı taşınımında daha çok kanatlı buharlaştırıcılar kullanılmaktadır.

Kısılma vanası [değiştir]

Kısılma vanası basit bir akış kontrol mekanizmasıdır. Soğutkanın akışını kısarak, basıncını değiştirmektedir. Yoğuşturucudan gelen yüksek basınç ve sıcaklıktaki aşırı soğutulmuş sıvı soğutkanın, basıncını ve sıcaklığını düşürerek buharlaşma basıncına getirmek için kullanılmaktadır. Soğutkanın bir kısmı buharlaştırıcıya girmeden, kısılma vanası içinde buharlaşmaya başlamaktadır. Bir diğer işlevi ise, kompresör durduğu zaman, soğutma devresindeki basınç farklılığını dengelemektir. Kullanılacak kılcal boruların boy ve çapı kompresör performansına göre belirlenmektedir.

Soğutkan [değiştir]

Buzdolabının içindeki ısıyı dışarı taşımak için kullanılan akışkan maddelerdir. Soğutkanlarda bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:

* Çevresel uyum * Yanıcı, patlayıcı, zehirli olmaması * Sistemin hiçbir yerinde kimyasal değişikliğe uğramaması * Düşük maliyet

Isı değiştirici [değiştir]

Buzdolabı soğutma devresinde, yüksek basınçlı soğutkanın dolaştığı borulara basma boruları, alçak basınçlı soğutkanın dolaştığı borulara da emme boruları denilmektedir. Emme ve basma borularının bir bölümü birleştirilerek bir ısı değiştirici meydana getirilir. Isı değiştirici; basma borusu, emme borusunun içinden geçecek şekilde yapılabileceği gibi, basma ve emme borularının ayrı ve açıkta birleştirilmesiyle de elde edilebilmektedir. Isı değiştiricisinde, buharlaştırıcıdan gelen soğutkan bir miktar ısınma yoğuşturucudan gelen soğutkan bir miktar soğuma imkanı bulur. Yoğuşturucudan gelen soğutkanın soğuması, kısılma vanasında başlayan buharlaşmayı azaltıcı yönde etki yapmaktadır. kısılma vanasında buharlaşamayan soğutkan, buharlaştırıcıda buharlaştığından soğutma kapasitesi artmaktadır. Buharlaştırıcıdan gelen soğutkanın ısınması, kompresöre sıvı soğutkan ulaşmamasını garanti altına alırken, soğutkanın kızgın buhar haline geçmesini de sağlamaktadır. Bu yöntem soğutma sisteminin verimini artırmaktadır.

Soğutma çevrimi [değiştir]

İdeal çevrimde, soğutucu akışkan kompresöre doymuş buhar halinde girer. Uygulamada ise soğutucu akışkanın hal değişimi hassas bir şekilde kontrol edilemediğinden, soğutucu akışkanın kompresöre kızgın buhar halinde girmesi sağlanacak şekilde sistem tasarlanır. Kompresör (1), buharlaştırıcıdan (5) gelen kızgın buhar halindeki soğutkanı, emme vanasının açılmasıyla emer. Soğutkan silindire girmeden kompresör içinde basınç kaybına uğramaktadır.
Soğutma Çevrimi

Soğutkan, kompresör içinde bulunan silindir hacmindeki bir piston aracılığıyla sıkıştırılır. Sıkıştırılan soğutkanın basıncı yükselir. Soğutkanın silindiri terk edebilmesi için basma vanasındaki basınç kayıplarını yenmesi gerekmektedir. Basma vanasının açılmasıyla soğutkan yüksek basınç ve sıcaklıkta pompalanır.

Basma borusu boyunca ilerleyerek yoğuşturucuya (2) gelen yüksek basınç ve sıcaklıktaki soğutkan, ortama ısı atarak önce yoğuşmakta, sonrasında aşırı soğutularak yine yüksek basınçta sıvı soğutkan haline geçmektedir. Soğutkan yoğuşturucuda da basınç kaybına uğramaktadır.

Daha sonra soğutkan kısılma vanası (3) girişine gelir. Soğutucu akışkanın kılcal boruda kısılması esnasında entalpisi sabit kalır. Kısılma sürecinde sistem basıncı yoğuşturucu basıncından (yüksek basınç), buharlaştırıcı basıncına (alçak basınç) düşer. Isı değiştiricide (4) bir miktar ısı kaybeden soğutkan buharlaştırıcıya (5) ulaşır.

Buharlaştırıcıda da bir miktar basınç kaybına uğrayan soğutkan, soğutma ortamından ısı çekerek buharlaşır. Ardından emme borusu boyunca ilerleyerek tekrar ısı değiştiriciye gelir. Bu sefer ısı kazanır ve kompresöre kızgın buhar halinde döner.

Soğutma çevrimlerinin analizinde, genellikle ideal bir referans çevrim kullanılır. Sıkıştırma sürecinin izentropik olduğu varsayılmaktadır. Kısılma süreci de ısı değiştiricideki ısı geçişi göz önünde bulundurulmayarak adyabatik olarak kabul edilmektedir. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucudaki basınç kayıpları dikkate alınmamaktadır.

Kaynaklar [değiştir]

* Ana Britannica Cilt 19, Ana Yayıncılık * Yavuz T. (2001). Kesintili ve Sürekli Çalışmanın Buzdolabı Performansı Üzerindeki Etkisi * Ayber, R. (1983). Soğutma Tekniği Ders Notları, İTÜ Makine Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul Zorkun, M. E., Ardıç, A. R. (1980). Soğutma Tekniği ve Klima, MEB, Ankara

Kondanser: Soğutucu gazdan aldığı ısıyı buzdolabı dışına atar

Evaporatör: Buzdolabı içerisindeki ısıyı soğutucu gaza aktarır (buzdolabını soğutur)

Kompresör: Soğutucu gazın kapalı bir sistem içerisinde dolaştırılmasını sağlar…...

Similar Documents

Free Essay

Servile Brands

...sipariş etme imkânı sunuyor. Kullanıcılar dilerlerse siteden diğer Danone grubu markaları Badoit ve Volvic marka suları da sipariş edebiliyor. 2013’de hizmete eklenecek olan kablosuz ağ bağlantılı Smart Drop (Akıllı Damlacık) adlı buzdolabı mıknatısı sayesinde kullanıcılar tek bir düğmeye basarak otomatik olarak su isteyebilecekler. h t t p : // w w w. t r e n d w a t c h i n g . c o m / t r / t r e n d s / s e r v i l e b r a n d s / SERVILE BRANDS 21 SERVILE demek: Kesintisiz hizmet vermek demek Red Tomato Pizza’nın Buzdolabı Mıknatısı Turkcell’den Mobil Sipariş Dubai’de Red Tomato Pizza VIP buzdolabı mıknatısı sayesinde müşterilerine tek bir düğmeye basarak en sevdikleri pizzayı sipariş etme imkânı sunuyor. Restorant zincirinin müşteri sadakat programı üyelerine, ücretsiz olarak, sahibinin akıllı telefonunun Bluetooth özelliği üzerinden internete bağlanan bir buzdolabı mıknatısı gönderildi. Müşteri mıknatısın üzerindeki düğmeye bastığı anda siparişi alınıp pizzası sistemde kayıtlı adrese teslim ediliyor. Turkcell tüketicilere ev-içi kullanım için temassız bir eticaret çözümü sunmaya hazırlanıyor. Tüketiciler sahip oldukları NFC (Yakın Alan İletişimi) uyumlu Turkcell MaxiPlus5 cihazını (akıllı telefonun beraberinde gelen) buzdolabı mıknatısına doğru tutarak, online bir alışveriş uygulaması olan Mobile Order’ı çalıştırabilecek. Burger King, Migros ve Aygaz, Mobile Order uygulamasına dahil olan başlıca markalardan bir kaçı. Kontratlı Turkcell......

Words: 4559 - Pages: 19

Free Essay

Jklsa

...ben de yatıyordum. Birden şiddetli bir korkuyla sarsıldı, kendine geldi. Çevresine baktı: Gecekondu. Hüsamettin Bey üst katta oturuyor. (Doğru mu? Evet.) Kâmil Bey uzakta kaldı, adını hatırlayamadığım banliyöde. Naciye Hanımın kocası değildi, Fatma Hanımın kocasıydı. Bu evde yalnızım, kendi evimdeyim. (Sümüklüböcek! Hayır, yıllarca önceydi.) Gecekonduda değil miyim? Pencereye baktı: Gerçek bir pencere, gerçek karanlık, yarı karanlık. Elini bacağına bastırdı. (Acıyor. Gerçekten uyandım.) Karanlıkta bir süre kımıldamadan yattı. İçindeki Tcorku boşluğu küçülmüş, karnına yerleşmişti. Ellerini karnının üstüne koydu: Bir şeyler yemeliyim, bu boşluğu ortadan kaldırmalıyım. Buzdolabına gitsem... Kafasında yaptığı mutfak yolculuğunu yarıda kesti: Buzdolabı yok. Yatağın yanındaki komodine baktı: Üstü çekmeceli, altı kapaklı bir dolap. Gece lambası. Işığı yaktı. Dolabın kapağı içine çökmüş. Otel gibi... otel gibi. Komodinin üstünde bir bardak vardı. Bardaktaki kabarcıklı sudan bir yudum içti, ılık ve acı suyu beğenmedi. Evliliğin serinliğini kaybettim. Naciye Hanımın ağzında bıraktığı acılık duruyor. Bana 23 kötü günler yaşattılar. Sadece onbeş gün kalmıştım evlerinde. Öfke yerine gene bir suçluluk duygusu kaldı geriye. Cadılar! Hepsini unutmuşlardır. Kızgınlığının anlamsızlığını sezdi. Rüyanın gittikçe zayıflayan mantığını sürdürmek istiyordu. Yıllar sonra gene gecekonduya düştüm. Hayır, gecekondu değil, üç katlı ahşap bir ev. Hayır, üç katlı değil; zemin kat sayılmaz. Gecekondu olsa......

Words: 30522 - Pages: 123

Free Essay

Micro Ekonomi

...(fiyatı) Mal türleri: a) Serbest mal-ekonomik mal: Ekonomik malın bir bedeli yani fiyatı vardır, serbest malın ise yoktur. Deniz suyu serbest mal, musluklarımızdan akan su ise ekonomik maldır. Beyazıt Meydanındaki güvercin serbest maldır, ancak pet-shopta satılan kanarya ekonomik maldır. b) Tüketici (nihai mal) ve üretici (ara mal) malları: Tüketici malları, doğrudan doğruya tüketilebilen mallardır. Üretici malları ise doğrudan tüketilmeyen, üretim sürecine tekrar katılması gereken mallardır. (Kalem bir tüketici malıdır. Ama çimento başka bir üretim sürecine katılması gerektiğinden üretici malı olarak nitelendirilir.) c) Dayanıklı-Dayanıksız mallar: Dayanıklı malla elde edildikten uzun süreler sonra da fayda sağlayan mallardır. (Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi) Dayanıksız mallar ise fayda sağladığında yok olan, biten mallardır. (Sigara gibi)...

Words: 1009 - Pages: 5

Free Essay

Lüks Kozmetik Markalarının Tercih Edilmesinde Marka Denkliğinin Etkisi

...dönemlerde hem piyasa koĢulları hem de toplumsal durumlar gereği edinilemeyen 148 ürünler bulunduğunda lüks halde algılanıp doğal enderlik taĢıdıkları görülmüĢtür. Örneğin, SLK Mercedes Coupe marka arabalar veya Vertu cep telefonları ilk piyasaya sürüldükleri dönemde üreticilerin üretim kapasitesi yüzünden az adetlerde üretilmiĢ ama bu ürünleri almak isteyen tüketiciler sahip olmak için beklemiĢlerdir. Firmalar arz dengelerini kurabildikleri sürece, bu kıtlıklar, onların sürekli bir rekabet üstünlüğü elde etmelerine yardımcı olmaktadır. -Teknolojiye Dayalı Enderlik: Lüks malların enderliği doğal kıtlık yaĢamına sahip olmadığı durumlarda; özellikle teknoloji alanında vizyonu geniĢ ürünlerin pazara çıkmasına dayanabilmektedir. Ġlk radyo, buzdolabı, bulaĢık ve çamaĢır makinelerinin tüketiciyle buluĢma mesajı onların teknolojik ilerlemenin lideri olduğu üstüne gidilerek yapılmıĢ ve seçkinliğin sembolü olarak lanse edilmiĢtir. Bu ürünleri ilk kullananlar seçkin kesimlerdir. Ġlerleyen dönemlerde, rakipler devreye girmiĢ üretim seri hale getirilerek bu ürünlere daha geniĢ bir kitlenin ulaĢması sağlanmıĢtır. Günümüzde ise var olan ürünlerin teknolojik ilerlemelerle daha özel ve fonksiyonel hale getirilme süreci devam etmektedir. -Sınırlı Sayıda Üretim: Bu stratejinin amacı, tüketiciye bu ürünü kullanabilen ender alıcılardan olduğu kanaati vermektir. Bu stratejiye örnek olarak bir markanın var olan bir ürün grubu için ünlü bir tasarımcıyla çalıĢarak özel bir seri adıyla......

Words: 49138 - Pages: 197

Free Essay

Asasasa

...ve 1980'li yıllarda ürün çeşidini hızla genişleterek 1975'de Eskişehir Buzdolabı, 1979'da İzmir Elektrikli Süpürge, 1993 yılında Ankara Bulaşık Makinesi işletmeleri faaliyete geçirilmiştir. 1999 büyüme ve yeniden yapılanma yılı olmuştur. Haziran ayında Ardem Pişirici ve Isıtıcı Cihazlar A.Ş. ve ardından aynı yıl Aralık ayında Türk Elektrik Endüstrisi A.Ş. ,Atılım A.Ş. ve Gelişim Pazarlama A.Ş. tek tüzel kişilik olarak Arçelik A.Ş çatısı altında birleştirilmiştir. Beko Ticaret tarafından yürütülen Beko markalı ürünlerin yurt içinde pazarlanması ve satışı Arçelik A.Ş. tarafından Ocak 2001 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır. Üretim ve satış/pazarlama faaliyetlerinin tek elden yönetimi imkanını sağlayan yeni organizasyon modeli sayesinde faaliyetlerin eşgüdümlü yürütülmesine ve verimlilik artışına imkân sağlayan bir sistem kurulmuştur. Ar-Ge biriminin bulduğu ve tüm dünyada ses getiren Orbital Çamaşır Makinesi ile 1998 yılında ilk Teknoloji Büyük Ödülü, 1999 yılında ise MQM-Motor Hata Tanılama projesi ile 2. Teknoloji Büyük Ödülü kazanılmıştır. Her alanda gelişen teknoloji “İletişim ve Bilgi Sistemleri” alanında da hızla gelişmiştir. Yaşanan bu hızlı gelişim, sektörde “akıllı ürünler” ve “ev otomasyonunu” gündeme getirmiştir. 2000 yılında bu konuda dünyada öncü teknolojiler geliştiren şirketler ile işbirliğine gidilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk internet üzerinden erişilebilir buzdolabı geliştirilmiştir. Geleceğin evi tasarlanarak satışa sunulan......

Words: 853 - Pages: 4

Free Essay

Books

... Saffet tıbbiyeyi bitirdi. Zengin bir kıza âşık oldu. Yalansız her gün mektup yazıyorlar birbirlerine. Ecmel Beyler taşındılar. Selim on bire geçti. Herkes, 226 bu Amerikan arabaları da daha ne kadar yenileşecek, biçimde daha ne yenilikler bulacaklar diye soruyor. Selimlerin sokağı asfaltlandı. Kanalizasyon diye bir şey yapılıyor; eskiden yokmuş. Selim, Gorki ile tanıştı. Bu yaz İstanbul’a gidemeyecekler. Herkes, Amerikalılarla görüşebilmek için İngilizce öğreniyor. Selimlerin evinin önünden gençler omuzlarında bir adamla geçtiler. Irkçıymış. Gençlik Parkına kadar arkalarından gitti. Orada itfaiye üzerlerine su sıktı. Sabri’nin babasıyla Selim’in babası ayrı partileri tutuyorlar. Güreşimiz dünya minderlerinde söz sahibi. Bazı evlere buzdolabı alındı. Savaşta Almanları tutan yazarlar, şimdi demokrasinin vazgeçilmezliğinden bahsediyorlar. Alt kata bir mebus ailesi taşındı. Uzun boylu bir kızları var. Amerikan yardımı heyeti Ankara’ya geldi. Bülent’le Karadeniz lokantasında adamakıllı içtiler. O gece Selim Bülentlerde yattı. Anadolu’da köylü jandarmayla çatıştı. Hece vezniyle alay ediliyor. Saffet İstanbul’a gidiyor. İhtisasını orada yapacakmış; Nâzım Hikmet bir vatan hainidir diyor. Şiir kitaplarını Selim’e bıraktı. Selim’in kırk beş liraya aldığı ayakkabılar ayağını vurdu. Numan bey, tek parti devrinde kanunsuz emirleri dinleyenlerin günahı yoktur, dedi. Saffet’in ağabeyi Dumrul, Avrupa’dan döndü. Karikatürcüler yeni şiirle alay ediyorlar. Dumrul bombardımanlardan çok......

Words: 162885 - Pages: 652

Free Essay

Yeni Ürün

...arttırılması ağlanabilir. Böylece basit giderler düşürülerek, üretilen ürün miktarları arttırılıp; daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olunabilir. 2- Pazar stratejisi; işletmeler çoğu kez stratejik nedenlerle yeni ürün üretirler. Alıcılar genel olarak birbiriyle alakalı malların aynı işletme terafından üretilmesini isterler. Örneğin ev hanımları; fırın, buzbolabı, ocak, bılaşık makinası gibi ev aletlerinin stil ve renklerinin birbiriyle uyum içerisinde olmalarına özen gösterirler, bir takım oluşturmaları mantığı ile aynı markayı seçerler. Bu durum üreticinin konumunu tüketici karşısında güçlendirecektir. Aynı zamanda bu durum, dağıtım kanallarınında güçlenmesini saglayacaktır. Parandeciler, her çeşşit ev aleti üreten bir işletmeyi yalnız buzdolabı üreten bir işletmeye tercih edecektir. Bu, satış artırma çabalarının da verimini artırır, çünkü bir mal için yapılan satış artırma çabaları tüm diziyi etkileyecektir. Yeni ürün yeni bir haberdir; reklamla satış artırma çalışmalarını etkinleştirir. Satış artırma giderleri düşer, çünkü ek bir harcama yapılmadan yeni malda ekleniverilir. Örneğin yeni ürünleilgili reklanda aynı broşüre eklenerek postalanabilir. Bazen ürünleri kalitesini yükseltmek veya düşük tutmak amacıylada yeni ürün üretilebilir. Bu sayede, o alandaki karlarında işletmeye çekilmesi sağlanır. 3- Büyüme isteği; büyümek ancak yeni bir ürünün üretilmesiyle gerçekleştirilebilir. Tek bir ürünle büyüyen şirket yok gibidir. Çünkü her ürüne olan talep ve yaşam süresi......

Words: 7959 - Pages: 32

Free Essay

Case St

...65000 den fazla ev aletini Kuzey Amerika’da yapılan Habitat (yaşam alanı) evlerine bağışlamıştır. Ayrıca, KitchenAid sponsorluğunda “Cook for the Cure”(Tedavi için pişir) programı kapsamında göğüs kanseri ile savaş için 1 milyon dolar toplanmıştır. • • • 90 yıllık tarihi Whirlpool’a çok önemli bir “değer” kazandırmıştır: yenilikçiliği, müşteri merkezli araştırma-geliştirmeyi ve tasarım ve performansta mükemmelliği anlatan bir şirket markası. Bu prensipleri şirket içi ve müşteriyle ilişkili süreçlere dâhil etmesi sonucu, şirket, müşterilerde güven, benzersizlik, ve en önemlisi bağlılık gibi duygular uyandırmayı başarmıştır. Markalar Evinin Kurulması Whirlpool geniş bir çeşitlilikte ev aletleri sunar: çamaşır makinesi, kurutucu, buzdolabı, derin dondurucu, yemek pişirme gereçleri, mikro dalga fırın, bulaşık makinesi ve geniş bir ankastre ürün grubu. Bu ürün grubu içinde yenilikçi ürün tasarımı, hedefli-pazarlama ve ticari müşterilerle olan ortaklık yelpazesinde, şirket bir markalar portfolyosu oluşturmuştur. Bu portfolyo sayesinde Whirlpool aynı ürün kategorisinde farklı değerleri olan çeşitli markalar sunar. Bunun önemli bir örneği mutfak eşyaları olarak ‘markalar evi’dir: KitchenAid: Profesyonel aşçılara ve evde misafir ağırlamayı sevenlere yönelik üst pazar markasıdır. Bu markanın karakteristik ve özellikleri kusursuz bir uygulama, hassasiyet ve titizlik ile donatılmıştır. KitchenAid aletleri icin marka çalışmaları “Tam donanımlı bir mutfağa uygun yenilikçi......

Words: 7794 - Pages: 32