Free Essay

Analyse Citizen Kane

In: Film and Music

Submitted By EivindMN
Words 2992
Pages 12
Citizen Kane

Citizen Kane er filmen som av det britiske filmmagasinet Sight and Sounds kåringer, har toppet listen som verdens beste film de siste 50 årene. Filmen ble regissert av Orson Wells i 1941, og er hans debut i regissørstolen. Sjangeren regnes for å være et slags mystisk drama, men vi finner også tysk ekspresjonisme, samt det som kanskje var forgjengeren til film noir. Det finnes utallige tolkninger av denne filmen, og det vil være hensynsløst, om ikke umulig, å prøve å konkludere rundt denne filmen. Likevel vil jeg gjennom denne analysen prøve å nøste opp i hva som gjør filmen til det den har blitt, og drøfte hvorvidt den faktisk er verdens beste film.

Citizen Kane handler kort fortalt om livet til avisgiganten Charles Foster Kane (spilt av regissøren selv, Orson Wells). Filmen åpner med hans død, og hans siste ord ”Rosebud” viser seg å bli meget betydningsfylt for den videre handlingen. Reporteren Jerry Thompson (William Alland) får i oppdrag å finne ut hva dette ordet egentlig betydde, og går i gang med undersøkelsen. Han starter med å lese gjennom mr. Thatchers personlige memoarer om Kanes barndom og videre forretningsliv. Vi får vite at han levde med sin familie i stor fattigdom, helt til en stor gullmine blir oppdaget på familiens eiendom. Lille Charles ble tvunget til å reise fra sin familie til mr. Thatcher hvor han skulle lære å leve i en mer sofistikert verden. Når han fyller 25 år, tar han over sin egen økonomi. Det kommer også frem at han her kjøper avisen Inquirer.

Videre snakker han med Mr. Bernstein (Everett Sloane) som forteller om hovedpersonen vår i en mer personlig tone. Bernstein hadde arbeidet tett med Charles Kane personlig, og forteller om hvordan han arbeidet i avisen sin, og hvordan han forholdt seg til presseetikk.

Den neste personen som får uttale seg er Jedediah Leland (Joseph Cotten), som også arbeidet nært med den avdøde giganten. Vi får her vite mer om Kanes privatliv, om ekteskapet med Emily Monroe Norton Kane, (Ruth Warrick), presidentens niese, om hvordan han møtte Susan Alexander og deres forhold. Kane går også inn i politikken og mye tyder på at han blir guvernør i New York, før han blir utpresset av sin største konkurrent; Jim Gettys (Ray Collins). Han truer med å gå til media med forholdet til Susan, hvis ikke Kane trekker seg fra valget. Kane velger likevel å fortsette, og ekteskapet med Emily går dukken.

Reporteren går videre til Susan Alexander Kane og får hennes versjon av historien. Hun forteller spesielt om ekteskapet, om hvordan han bygget en opera kun for henne, og om hvordan de ble mer og mer frastøtt. Til slutt går hun fra ham, noe som gjør Kane helt fra seg.

Til slutt snakker vi med butleren (Jack Morton), som forteller om hans siste ord; Rosebud. Reporteren konkluderer med at dette ordet bare er en manglende bit i et større puslespill om mannen Charles Foster Kane. Til slutt får vi se at eiendelene til giganten blir brent, og kjelken med innskriften Rosebud blir hevet inn i flammene før alt går opp i røyk.

Noe av det som gjør Citizen Kane så spesiell som den er, og så nyskapende som den var, er dramaturgien. Her får vi et innblikk i en persons liv, kun sett gjennom andres øyne, som legges på lag for lag. Anslaget i filmen viser Charles Foster Kanes død. Han sitter i en stol, uttaler ordet ”Rosebud” og slipper en snøkule ned på gulvet som knuses. Videre kommer et nyhetsinnslag, i klassisk filmavisen stil, som omhandler Kanes kjente liv – helt på det ytre. Denne introduksjonen av Kane, fungerer som et slags sammendrag av filmen, før den egentlig har begynt. Jerry Thompson går i gang med å finne ut mer om denne mystiske personen, og hva eller hvem Rosebud egentlig var. Først får vi se mr. Thatchers versjon av Kane. Denne er meget overfladisk og lite personlig. Videre får vi mr. Bernsteins mer personlige inntrykk. Her fortelles det hvordan det var å arbeide med ham, og hvordan han var kreativ og brukte list for å bygge seg opp. Leland forteller mer om hvordan Kane var privat, om ekteskapene og politiske karriere. En viktig historie her, er da Leland skulle skrive anmeldelsen av operaen Susan Alexander Kane spiller hovedrollen i, og som Charles Kane selv har produsert. Charles får tilfeldigvis lese begynnelsen på artikkelen, der operaen regelrett blir slaktet. I stedet for å forandre dette, skriver Kane selv ferdig anmeldelsen, der han fortsetter kritikken. Leland beskriver det som at Kane alltid ville bevise noe. Dette vil vi se mer på senere.

Susan forteller om hvordan det var å være gift med giganten. Vi går mer og mer inn på personen og ender til slutt med hans død.

Historien fortelles altså ikke kronologisk siden den bygger opp historien, lag for lag. Vi kan gjerne si det slik at det er fem forskjellige fortellinger som til sammen skaper en historie. Dette kan sammenlignes med eksempelvis detektivsjangeren; vi får vite mer og mer om historien etter hvert, før vi til slutt sitter med konklusjonen. Filmen er også bygd opp slik at synsvinkelen i utgangspunktet ikke er vist fra hovedpersonen selv, men gjennom andre personer rundt ham. Dette er gjort i mange filmer i etterkant. Eksempelvis Farvel Bafana (2007, Bille August), der historien om Nelson Mandela fortelles gjennom fangevokteren hans.

Likevel er det noen brister i denne oppbyggingen. Det er flere eksempler der vi får vite mer enn det fortelleren kunne vite. For eksempel får vi vite ganske detaljert hvor kjølig ekteskapet med Emily var, og hvordan Kane møtte Susan helt tilfeldig på gaten, selv om Leland (som her forteller) ikke var til stede. Det er mulig at han fikk det fortalt, men i så fall vil det virke litt falskt, med tanke på hvor nøyaktig det er beskrevet. I tillegg er det naturligvis Rosebud. Reporter Thompson fant aldri ut av hvem eller hva det var, og avslutter med å si at det sikkert er den manglende brikken i et stort puslespill. Her forlater kameraet personene og vi får se kjelken som blir hevet inn i flammene. Altså får vi en konklusjon og et svar på selve hovedspørsmålet, som ingen av karakterene får. Hvorfor velger Orson Wells å gjøre det på denne måten? Kanskje for å tilfredsstille publikummeren eller for å bryte med stilen som har gått gjennom hele filmen? Hadde vi ikke fått vite svaret, ville vi nok alle undret og irritert oss over dette. Filmen ville uansett ikke være den samme.

Det er ikke lett å plassere denne filmen inn i noen dramaturgisk modell. Vi finner en tredeling i filmen, der vi har et anslag; en introduksjon, der Charles Kane dør. Så har vi hoveddelen med hele historien og intervjuene med personene, før vi har en avslutning der reporteren konkluderer med sitt, og publikum får vite svaret på hva Rosebud egentlig er. Til slutt vises et skilt med teksten ”PRIVATE – NO TRESPASSING”, og hele verden går opp i røyk.

Filmen har flere frempek. Det viktigste er nok hvordan Charles hele tiden minnes barndommen sin. Etter at han har flyttet til Thatcher, får han en kjelke i julegave. Det er tydelig at han ikke er særlig fornøyd med gaven, og dette fungerer derfor som henvisning til selve konklusjonen og budskapet i filmen.

Filmen er laget i 1941 og legger ”nåtiden” til denne samtiden. Andre verdenskrig har startet i Europa, men USA er fremdeles utenfor, så dette har ikke stor innvirkning på filmen, (kun nevnt når Charles forteller reporterne at han ikke trur det vil bli noe krig i sentral-Europa). Historien går helt tilbake til 1870-tallet, der Charles ble født. Dette er ute på landet i Colorado – i tydelig fattige strøk. Videre forflytter vi oss ganske raskt i tid, og dukker opp igjen på begynnelsen av 1900-tallet. Vi er her i New York, i en slags øvre middelklasse. Herfra beveger vi oss i noe hoppende tempo mot 1920-tallet. Uttrykket ”de glade tjueårene” er godt representert her. Den amerikanske kapitalismen er i full oppsving, noe som Kane nyter godt av. Idealiseringen av det eksotiske var også tydelig på 20-tallet, noe som også her kommer frem i operaforestillingen. Dette er også et bevis på hvor viktig underholdningsbransjen var på denne tiden. 1930-tallet er preget av børskrakket og nedgangstider, men dette har ikke stor påvirkning for historien. Under denne perioden bygger Kane sitt Xanadu og leker Kublai-khan. Vi har her forflyttet oss helt til topps i det kapitalistiske systemet, og Charles Kane troner som en konge i den øverste overklasse.

Filmen inneholder mange karakterer, men det er egentlig kun to personer som er viktige for handlingen: Charles Foster Kane selv og Susan Alexander Kane. I tillegg setter de andre ”fortellerne” sitt preg på historien, men dette er først og fremst gjennom deres observasjoner – ikke som karakterer, (med et lite unntak av Jedediah Leland som skriver anmeldelsen av operaen til Susan).

Så hvem var Charles Foster Kane? Filmen handler jo om nettopp dette spørsmålet. Vi finner ham først hjemme i Colorado med familien. Det er tydelig at han trives godt i denne tilværelsen. Han leker i snøen og kjører kjelken sin. Når han må reise fra foreldrene forstår han ikke hvorfor, og blir naturlig nok lei seg for det. Kanskje tolket han det som mangel på kjærlighet fra foreldrene. Hvorfor han måtte reise, og hvordan forholdet mellom han og foreldrene var, er noe som kan diskuteres lenge. Var det problemer innad i familien? Moren kan virke noe kynisk i forhold til at sønnen skal reise, og sier blant annet at hun har hatt bagasjen pakket i en uke. Men dette kan også si noe om hvordan hun prøver å distansere seg fra denne virkeligheten. Hun sørger så mye over at sønnen må dra at hun virker iskald overfor Thatcher og faren. Charles far er derimot kan man kanskje tolke på en litt annen måte. Han er først mot at sønnen skal reise, men med en gang Thatcher nevner penger, konkluderer han med at det sikkert er til det beste. Likevel er det viktigste her hvordan Charles opplever det. For gjennom hele filmen er det en ting som står i hodet på ham: å bli elsket. Enten som avisredaktør, som forretningsmann, som ektemann eller fyrste. Og kanskje er det nettopp på grunn av mangelen på den tydelige kjærligheten fra foreldrene at han blir slik.

Noe annet som var viktig for Charles Kane var at han, i følge Leland, alltid ville prøve å bevise noe. Han ville vise verden at han kunne. Det var derfor han startet med avisene og det var derfor han ville inn i politikken. Han laget seg sine ”Decleration of Principles”, som han ville prøve å holde, selv om det gikk ut over hans egen kone. Han ville bevise at Susan kunne bli en stor sangerinne, fordi han trudde på henne. Han bygget en opera for henne, og ga henne sangtimer. Til slutt begynte oppmerksomheten han fikk å ta overhånd. Han ville vise seg som selveste Kublai-khan og bygget seg sitt eget Xanadu. Den eneste linken han til slutt hadde til den lykkelige barndommen var Rosebud.

Susan Alexander Kane var Charles andre kone, og den som kanskje forandret ham mest. Han forelsket seg i henne – uten at det lå noen tanker bak. Hun var hans fristed, og selv om det ikke ble noen fysisk affære med dem, var det likevel noe med denne kvinnen som gjorde ham annerledes. Etter at hans første ekteskap var over giftet de seg. Hun var hans sangerinne, og ble på en måte hans dukke. Hun var av typen klassisk 20-talls ballerina, og karakteren har blitt gjentatt og parodiert i filmer senere. Det er for eksempel ikke vanskelig å se likhetene skuespilleren Lina Lamont har i Singin in the Rain (1952, Stanley Donen og Gene Kelly).

Noe som gjør at Citizen Kane setter seg i filmhistorien som en av de aller beste er også bruken av filmatiske virkemidler. At filmen er i svart/hvit er ganske selvsagt på grunn av at teknologien ikke hadde kommet langt nok til å gi noe særlige farger. Det hadde kommet eksempler på fargefilmer, blant annet Gone With The Wind, (1939, Victor Fleming), men dette var enda kun på det eksperimentelle planet. Likevel er det nettopp lyssetting som er noe av det som huskes best fra denne filmen. Det er tydelig at tysk ekspresjonisme har vært en inspirasjon. Poenget her var å bruke lys og kameraføring til å skape en kunstnerisk følelse av stemningen. Bildet skulle bære historien vel så mye som motivet. Wells var én av flere som var med å bringe denne sjangeren inn i den amerikanske filmindustrien. Citizen Kane bruker denne teknikken tydelig flere steder, spesielt i anslaget. Filmen åpner med en tydelig dyster stemning. Kameraet beveger seg over gittergjerdet som sperrer slottet inne. Hele bildet er fylt av skygger og lys, og det er store kontraster. Tåken ligger spredt utover bakken. Vi ser et ultranært bilde av leppene til Kane som sier ”Rosebud”. Snøkulen detter ut av hånden hans, og vi ser at pleieren hans kommer inn døren, gjennom den knuste glasskulen. Hele perspektivet forvrenges. Hele denne scenen er et typisk eksempel på hvordan den tyske ekspresjonismen påvirket filmen.

Et annet virkemiddel som filmen i etterkant er blitt kjent for, er hvordan den hopper i tid. På noen steder kan man i samme setning hoppe mange år frem i tid. Eksempelvis får Charles en kjelke av Thatcher til jul, og svarer med å si ”Merry Christmas …” og i neste scene fortsetter Thatcher, mange år senere, ”… and a happy new year”. Et annet eksempel er når Kane driver avisen sin og sammenligner seg med Chronicles. Mr. Bernstein sier at det er ikke rart at det går så bra for denne avisen, når man ser hvem som arbeider for dem. Bildet viser et fotografi av ti menn som arbeider for Chronicles. I neste øyeblikk sitter de samme mennene i lokalet til Kane og Inquiror. Dette er seks år senere.

Vi kan finne mange eksempler på symbolikk brukt i filmen. Se for eksempel på operaforestillingen til Susan. Musikken blir villere og villere, klippingen raskere og raskere, og til slutt slukkes scenelampen. I neste øyeblikk ligger Susan i sengen, totalt nedbrutt og utmattet. Gnisten slukket. I tillegg er det flittig bruk av bildeperspektiver. Charles fremstår som en stor personlighet når kameraet senkes ned til bakkenivå (eller under bakkenivå i noen tilfeller for å få plass til kameraet i studioet).

Et annet tydelig symbol som blir gjentatt ved flere anledninger er puslespillet. Thompson forklarer Rosebud som den manglende brikken i et stort puslespill om Charles Foster Kane. ”I don't think any word explains a man's life. No - I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle - a missing piece.”
Susan Alexander Kane bedriver tiden sin i Xanadu-palasset med å løse nettopp puslespill. Den dramaturgiske oppbyggingen kan også sammenlignes med et puslespill, der man trenger alle bitene på riktig plass for å få den store helheten.

Så har vi Rosebud, da. David Thompson, Orson Wells forfatter, uttalte en gang at Rosebud er det største mysteriet i filmhistorien. For hva er det egentlig? Vi får på slutten av filmen vite at det er kjelken til Kane, men hva sier dette egentlig om ham? Charles har levd et liv hvor han har gått fra de fattigste kår, til de høyeste tinder innenfor finans- og statusstigen. Han har alltid ville blitt elsket, og minner stadig tilbake til barndommen. Kanskje er Rosebud bare det som utfyller ham. Det lille av sentimentalitet som er igjen etter en lang og strevsom kamp; den siste brikken i puslespillet. Rosebud er kanskje det menneskelige i ham, som ellers ikke får så mye utspring.

Det er ikke mange brister i denne filmen, men det er noen få man kan undre seg over. Som nevnt velger Wells å gå vekk i fra personene og vise publikum hva Rosebud egentlig var i slutten av filmen. En annen underlighet er at alle snakker om Kanes siste ord, selv om det faktisk ikke var noen andre tilstede da han sa dem. Han slipper snøkulen som knuses, og først da kommer pleieren inn. Butleren sier mot slutten av filmen at han hørte ham si ordet, men han var ikke tilstede under selve hendelsen.

Så hva er da budskapet i Citizen Kane? Filmen har nok mange budskap. Den er en kritikk av det kapitalistiske systemet, der spesielt aviskongen William R. Hearst får gjennomgå. Men det er også en film om moral og hvordan man skal leve et godt liv. Charles Foster Kane opplevde et liv som få har gjort, og budskapet er derfor kanskje at du ikke nødvendigvis er lykkelig selv om du er rik. For selv om han fikk alt han ønsket seg, så endte han opp trist og ensom i et stort palass. Vennene hadde forlatt ham, begge ekteskapene var gått i knas. Det eneste han egentlig ville var å bli elsket. Og den eneste linken han hadde til den ekte kjærligheten var en kjelke med innskriften Rosebud.

Citizen Kane dukket opp på begynnelsen av 40-tallet – et tiår preget av krig. Filmen hadde tydelige henvisninger til kapitalistiske storheter, spesielt William R. Hearst. Han prøvde til og med å få filmen stoppet, siden likhetene var for slående. Han greide det ikke, og filmen ble vist. Det var ingen stor suksess da den kom, men i ettertid er den blitt stående som verdens beste film. Sjangermessig har den hatt stor påvirkning på senere filmer. Den ble bindeleddet mellom den tyske ekspresjonismen og film noir som kom senere. Mange regissører har valgt å følge i hans fotspor; man ser for eksempel mange likheter, sjangermessig, i Hitchcocks filmer.

Jeg kunne skrevet mye, mye mer om denne filmen, men velger å avrunde her. Er dette verdens beste film? Vel, det er et spørsmål som umulig kan besvares, siden det kun vil være min subjektive oppfatning av det. Personlig mener jeg at denne filmen har et så ufattelig stort spekter, som gjør at den definitivt vil stå spikret inn i filmhistorien i lang tid fremover, men lurer på om det ikke er litt for mye av alt til at den kan kalles verdens beste. Dette er igjen en vurdering basert på hva man legger vekt på i en film, og man kan spørre seg om det skal være nødvendig å tolke filmen i mange runder for å faktisk få med seg hele handlingen. Jeg har sett filmen to ganger, og mener at den blir bedre og bedre, men ville nok ikke kalt den verdens beste. Men det betyr ikke at jeg har noen erstatning. Citizen Kane er et stort puslespill, som mange har prøvd og mange vil prøve å løse, uten at man får noe svar. Kanskje vil man aldri heller greie å se det store bildet.

Eivind Myklebost Nordengen

Kilder: http://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_kane http://en.wikipedia.org/wiki/Sight_%26_Sound http://www.imdb.com/title/tt0033467/ http://en.wikipedia.org/wiki/German_Expressionism
http://www.imsdb.com/scripts/Citizen-Kane.html…...

Similar Documents

Premium Essay

Citizen Kane Analysis

...Film History & Research Citizen Kane Film Essay Orson Welles' Citizen Kane Success the first time around is very uncommon. Orson Welles's first feature film richly realizes the full potential of excellent craftsmanship. Citizen Kane is almost indisputably the greatest achievement in the history of filming. In 1941, this film was considered by many as the best film ever made. This film is about the enormous conflict between two twentieth-century icons, publisher William Randolph Hearst and the prodigy of his time, Orson Welles. The rather overwhelming beginning of an opening sequence is still as electrifying as any in the history of movies. That tarnished sign on a forbidding black wire fence is the first thing we see in Orson Welles' Citizen Kane. Citizen Kane is a movie about perception and projection. Indeed, with the complex theme the whole movie seems to be placed in a kind of psychological trauma for the viewers. Citizen Kane is a portrait of a public and private figure that remains tantalizingly unfinished. Excellent acting was revealed for the first time as these new roles played out. Orson Welles was a director ahead of his time and his portrayal of Kane shows his acting ability. This film is one of the first films to rely heavily on style and visuals; Citizen Kane uses camera, lighting, and set techniques to show Kane's rise and fall from power. The movie as a whole, though as artistically satisfying as a picture can......

Words: 2707 - Pages: 11

Premium Essay

Citizen Kane-Mise-En-Scene

...props, actors, and even the camera to use mise-en-scene to tell the story of Charles Foster Kane to its fullest. Character positions, camera angles and music, and framing used to tell the story in Citizen Kane. It’s use of mise-en-scene made it not only ahead of its time, but it made it a masterpiece. Citizen Kane uses mise-en-scene is multiple scenes to help tell the narrative. A perfect example is when the parents of the Charles Kane are speaking with Walter Thatcher in the house. As Kane’s parents are discussing giving Kane over to Thatcher, we see Kane as a boy playing in the snow through the window. This scene represents the innocence that is stolen from him in this exact moment. When he was a child he was pure and innocent and naïve, but we never see him like this again after he is taken and brought up by Thatcher. The boy stays in the middle of the frame the whole scene making this part one of the most import scenes in the movie. As the live changing scene goes on we just watch as Kane plays in innocence, completely oblivious to what is going on in his home. The entire movie is affected by this one scene and links to his dying word, rosebud. This is the sled that he was playing with during that important scene. Without this scene we would not know the importance of the sled at the end of the film. In another scene, we see Kane and his first wife, Emily Monroe Norton Kane, sitting at a dining room table. At first they are speak to each other in a loving manner.......

Words: 640 - Pages: 3

Premium Essay

Citizen Kane

...**** ******** Humanities 17 Mr. **** 10/20/12 Citizen Kane, Orson Wells (1941): employed new cinematographic advances for film. Wells, use of camera placement, movement and the entire editing process paved the way for a new era of filmmaking. His brilliant use of Iconic imagery, help to tell the story of Charles Foster Kane. The opening of this scene seems to be one of childhood innocence. A young Charles, sledding down a hill. The blind edit straight to the snowball hitting the sign of Mrs. Kane’s boarding house can be considered an iconic image for what’s to come. The over the shoulder shot of his mother talking to Charles still has the focus on Charles and his innocence. As the camera pulls backwards you get a better idea of what’s going on. In the negative space, while mother and father are talking to Mr. Thatcher you see Charles still childishly playing in the snow. Having no idea he is about to given away. The camera following Mrs. Kane back to the window then the close-up of her face shows the intensity of her emotion she has for selling her son. The close-up of Charles face makes you feel his pain and anger as it transitions to another iconic image of the empty sled gathering snow, letting you know Charles is gone. In the dining room with Emily the lighting is focused on Emily who is centered in the shot. The lighting and her appearing brighter shows that for now she is the main focus. As the camera moves in it accentuates the love between them. The......

Words: 523 - Pages: 3

Premium Essay

Citizen Kane

...Between Dreams and Reality: The Citizen Kane Effect “If I hadn’t been very rich, I might have been a really great man.” Charles Kane has said to audiences since 1941. Citizen Kane has been a staple in the classrooms of film studies as well as on lists of classic movies. Although meant to have been premiered on February 14, 1941 at Radio City Music Hall, the intense threats of William Randolph Hearst, who it is believed Orson Welles modeled the fictional character of Kane from, caused most theatres unwilling to risk backlash and thus striking the film from their show lineups. Financial success at the box office was assured to be nonexistent and eventually caused Welles departure from RKO Studios and restricted direction freedom on his future projects. The controversy surrounding the film didn’t stop there. True authorship will forever be debated with credit being distributed between co-writers Mankiewicz and Welles. Although either side you take gain perspective on the core audience they developed their groundbreaking story for and undoubtably had the greatest impact on: the middle class liberal males of the 1940’s and 1950’s. “The people are going to see Citizen Kane, and not one of them will be quite the same person after seeing it as he was before. It is profoundly moving an experience as only this extraordinary and hitherto unexplored medium of sound-cinema can afford in two hours. You leave it with regret, wishing you could see it all through again,......

Words: 1065 - Pages: 5

Premium Essay

Citizen Kane: from Hero to Isolation

...Citizen Kane Citizen Kane, a movie that was nominated for nine academy awards and won the Academy award for best writing is considered to be one of the greatest movies ever made. In order to understand why Citizen Kane has been so beloved in the world of film because of how realistic it felt although being a work of fiction or as the French call it a film à clef (French for Film with a Key) one must pick apart the all the parts that make a movie successful from its actors, lighting, plot, etc. The movie Citizen Kane brings in the audience into the life of Charles Foster Kane who is the main focus of the story and gives information on his life via a parody of the old “March of the Times” newsreels that were commonly used in the 1930’s along with “public” version of Mr. Kane’s very complex private life such as his rise to power, politics and social life which focuses itself on being a exposition as it introduces the audience to Mr. Kane and the important events in his life although using a hint of “Pro Kane” editorials with a very pompous and upbeat narrator with the finishing touch being Thatcher’s testimony before the US Senate that has Thatcher denouncing Kane. At the end of this newsreel the audience is handed a mystery that is on the forefront of their minds which was Charles Kane’s last word before his death “Rosebud” which piques the interest of the audience and makes them curious as to what happens with the absence of a giant such as Mr. Kane and what was the......

Words: 1259 - Pages: 6

Free Essay

Cinematic Techniques in Citizen Kane

...Orson Welles' film Citizen Kane has been consistently ranked as one of the best films ever made. A masterpiece of technique and storytelling, the film helped to change Hollywood film-making and still exerts considerable influence today. However, at the time of its premiere in 1941, it was a commercial failure that spelled disaster for Welles' Hollywood career. Within the maze of its own aesthetic, Citizen Kane develops two interesting themes. The first concerns the debasement of the private personality of the public figure, and the second deals with the crushing weight of materialism. Taken together, these two themes comprise the bitter irony of an American success story that ends in futile nostalgia, loneliness, and death. The fact that the personal theme is developed verbally through the characters while the materialistic theme is developed visually, creating a distinctive stylistic counterpoint. It is against the counterpoint that the themes unfold within the structure of a mystery story. Its theme is told from several perspectives by several different characters and is thought provoking. Techniques such as single source lighting, creative use of shadows, montage, obscure camera angles, and deep focus photography make the film more enthralling visually, but also contributed to the narrative and many of the themes. The most defining stylistic element of Citizen Kane is the lighting. Welles meant for it to be a dark picture, unlike anything that had been filmed up to......

Words: 1921 - Pages: 8

Free Essay

Citizen Kane

...Among many movie critics, filmmakers, and fans, Orson Welles’ Citizen Kane has come to be known as the greatest film ever made. Since its release in 1941 the film has received praise for its innovative mix of cinematography and music, among other theatrical elements. The movie centers on the mysterious legacy of newspaper tycoon Charles Foster Kane, and the meaning of his last words, “rosebud.” Welles’ groundbreaking cinematography and mix of lighting (or lack thereof), low-angle shots, and deep focus, contribute to the audience’s awareness of the important events occurring throughout the movie while simultaneously evoking feelings of curiosity towards the seemingly mysterious and solitary life of Charles Foster Kane. In certain scenes throughout the movie, the lack of lighting, ironically, catches the audience’s eye. The first scene where the lack of lighting really stands out takes place when the few journalists assigned to write about Kane’s death are discussing the possible meanings of his last word, “rosebud.” The first thing the audience is presented with is a room encompassed in darkness, with the exception of two streams of light pouring in from the windows, barely seeming to effectively light up the room. When the men pass by the light, all that is visible are their profiles, and a few puffs of smoke. Although Welles uses a long shot and deep focus for the majority of this scene, the audience really doesn’t get a look into where the characters are spatially located...

Words: 1234 - Pages: 5

Free Essay

Citizen Kane

...When I first saw this clip of Citizen Kane (Orson Welles, 1941) my first instinct was that it was comic relief. The extremely frustrated director, Jedediah trying so hard not to fall asleep and of course Bernstein reclining back in his seat more interested in playing with the playbill then watching Susan on stage. While this scene may be rather humorous a lot about both Susan and Kane is revealed through emotions and actions of the two. As the clip progresses it begins to become less and less humorous and then more and more painful. The singing soon becomes irritating and us the viewer becomes as sick of it as the patrons do. Then when it’s all over and we see the expression on Kane’s face, and hear Susan’s heavy breathing that we finally realize exactly what this scene represents. We enter this part of the movie not really knowing what to expect. We know that Kane’s life is beginning to fall apart, having left his first wife for Susan and loosing some of his political pull in the process. The scene begins with a close up of Susan; she is singing but is quickly interrupted by the director who is trying to correct her mistakes. The camera then tracks to him, slowly zooming out to show the hectic movements of actors and stage hands frantically running around setting up, just before the camera tilts up to focus on a stage light just overhead to further. We are then treated to a nice backstage shot right as the curtains go up, then the lights flicker on and all eyes are on......

Words: 1218 - Pages: 5

Premium Essay

Citizen Kane Sequence Analysis

...Philip Lee Joor Baruah Monday- 11:15-12:30 Film 20A 30 October 2014 Citizen Kane Sequence Analysis Essay Mise-en-scene, cinematography and editing are visual elements in film that create meaning in the shots/sequences of the film. Ultimately it is these factors that can establish narrative agents and their relations, drive the narrative and place the view in a certain point of view of the narrative. Orson Welle’s 1941 film, Citizen Kane, is considered significant for its technical innovations with its use of deep focus lenses, low angles, high contrast lighting, long takes and dissolves. In my essay I will be analyzing the sequence depicting Kane’s “Declaration of Principles.” I will show how the elements of mise-en-scene, the cinematography and editing choices help to visually depict Kane as a powerful subject, establish narrative conflict and create perspective within the sequence. Through sequence of Kane’s “Declaration of Principles” Kane is depicted as a powerful narrative agent through social blocking in the sequence’s mise-en- scene. Throughout the long third shot, Kane is placed centrally and stands the tallest compared to Leland and Bernstein. Through the cinematic use of deep focus lenses that manages to capture Leland, Kane and Bernstein positioned in the background, mid ground and foreground all in focus at the same time. This allows for Kane to dominate the mise-en-scene in spatial relations to his friends. His physical relations to his friends and the......

Words: 1597 - Pages: 7

Premium Essay

Film Analysis Citizen Kane

...Citizen Kane has been referenced in so many different mediums in my life. I had never seen the film, but the scene where Kane is giving a political speech with his massive image towering in the background has been mimicked in countless TV shows, even cartoons. I knew Rosebud has a sleigh, but never knew anything about the plot. More importantly, I never knew what the big commotion was over this film. I went and rented the Criterion Collection edition of Citizen Kane from the local video store for 50 cents, and with it came a simple commentary from the clerk. “This laid down the basics for all films today.” After listening to Roger Ebert’s commentary, I know understand why this is considered a masterpiece, and why it still stands as one of, if not thee, greatest films of all time. The film is simply full of special effects. A casual viewer would almost think there are no special effects in it, compared to what we are used to in this era of film. The film was visually deceiving you almost the whole time. . The film actually did not have a massive budget, and instead of building massive sets, they had to improvise wherever they could. Matte drawings are continuously used throughout the film. They are used from the onset, simply depicting Xanadu as an ominous, decrepit castle in the distance. The editors took this device and used it in ways never seen before in film. They created the effect of a hall full of spectators watching a speech, using only few actors,......

Words: 933 - Pages: 4

Free Essay

Analyse de Scène Citizen Kane

...00:37:10 to 00:39:30 Charles Foster Kane just start his new job : he is now controlling a newspaper in New York, the Inquirer. He’s with Jedediah Leland and Mr.Bernstein, they are just discussing about the future of the Inquirer but then Mr.Kane has an idea : he’s going to write a declaration of principles. This is the beginning of the desillusion for the spectator who believes in a good Charles. However, the scene is quite intersting in the way it has been filmed, especially in the second part of the extract. When he’s writing his declaration, Mr.Kane is in the shadow when the others are under the light to show that his ideas will never appear in reality. This is also like a funeral for his principles since he’ll never apply them. They are stillborn but the most impressive play with the camera is the one of Leland who is purposely looking at the lens to expliain his feeling to the spectator. In fact, he wants to keep the paper with the declaration on it since he thinks that it could become a treasure. The character is announcing the defeat of kindness at the beginning of the movie so the spectator can enjoy the fall of Charles Foster Kane. There is a sort of intimity between Leland and the ones in front of the screen. Thus, this is one of the most important scenes of the movie because it summarize well the all concept of Mr.Kane : a kind man who wants to help people but who is too obsessed by his own succes and power. ...

Words: 272 - Pages: 2

Free Essay

Citizen Kane

...Welles Citizen Kane continues to engage and persuade audiences through its cinematic treatment of ambition and corruption Welles film explores the fragility that frames human experience. To what extent does this statement encapsulate your views of the text The complexity of the human experience is shaped by individual’s attitudes, morals and perceptions. Orson Welles Citizen Kane explores this complexity through its portrayal of media tycoon Charles Kane, highlighting the centrality of ambition and corruption in an individual’s pursuit of power and relationships. Wells employs avant grande cinematography to engage and persuade the audience of the instability of the human experience. Citizen Kane demonstrates how despite the individuals desire for relationships; their ability to forge connections can be undermined by their personal perceptions and ideals. Kane’s moral vacuity and ambitious nature is central to his inability to sustain meaningful relationships. Leland apathy notes, “All he (Kane) ever wanted out of life was love”, with this desire for love resonating in the motif of ‘Rosebud’, emblematic of his mothers love. Nonetheless, Kane’s superficial pursuit of transient pleasures and ambition results in the corruption of his relationships. This is accentuated in the breakfast montage, which depicts Kane and his wife Emily at progressive breakfasts throughout the course of their marriage. To begin with Kane seems to be the ideal husband – he compliments her,......

Words: 649 - Pages: 3

Free Essay

Citizen Kane

...Understanding Movies Citizen Kane By the time Citizen Kane came out in 1941, many technological advances had been made in terms of filmmaking. Different photographic techniques became important as they were chosen and implemented for specific reasons and at specific times of the film. Citizen Kane is considered by many critics to be one of the best films of all time mainly because it was so innovative at the time. The film is often praised for its cinematography, sound, and narrative structure. I personally did not love the film because I found it to be a bit boring at times. It felt more like a biography of Kane’s life and not much more. I kept waiting for “it” to happen but no monumental or memorable event really ever occurred. The film begins with Charles Foster Kane on his deathbed as he whispers his last word “rosebud”, before dropping his globe and it shattering everywhere. The rest of the film is essentially a chase by a reporter named Jerry Thompson as he tries to find out what Kane meant by “rosebud”. Through a series of interviews that Thompson conducts, we get an in-depth look at Thompson’s life through flashbacks in the perspective of many people who knew him and were close to him. The setup of the movie was something I did enjoy. The film began at the end of Kane’s life and then progresses through flashbacks. I always find it interesting when movies are set up that way because traditionally a film has a conclusion at the end of a film while Citizen Kane......

Words: 1681 - Pages: 7

Premium Essay

Citizen Kane Analysis

...In his renowned film Citizen Kane, director, writer, actor, and producer Orson Welles employs an innovative use of shadows, darkness, and angles to portray hidden emotions and thought provoking social commentary; setting a precedent for all films to come. This movie, called the “father” of film noir, employs an ingenious use of lighting and focus to create new depths that add to the characters, drawing our attention to details that shape the story. This film presented to the world a fresh take on the boundaries of story telling, and ground breaking innovations that influence film making to this day. Take, for example, the short film obituary for Charles Kane, “News on the March”; it would seem from afar that Charles Kane was simply a rich, influential man who had lived a full and happy life. But as soon as we are pulled out the documentary and back into the real world, we are immediately met with the darkness and seclusion that dominates the film. An obvious aspect we notice in that first lapse back to present time is within the room of reporters we are never able to completely see any faces- the light from behind creating an eerie shadow over all of the actors. This overshadowing of the reporters continues through the time we spend following the reporter, Jerry Thompson, in his quest. This was done to draw the viewer’s attention away from the obvious, and push us to delve deeper into the story. Obviously, this......

Words: 915 - Pages: 4

Premium Essay

Citizen Kane

...Foster Kane (Orson Welles) and what where the defining moments of his life? These are the questions that lead Thompson (William Alland) and the viewer on a captivating goose chase through the memories of Kane’s closest associates. Like the many possible meanings contained within the word kane, such as the Irish interpretation “little battler”, the Japanese translation of “money” and “gold”, the Welsh’s interpretation of “beautiful”, and the Hawaiian’s definition as “man”, friends and family each had there own interpretations of Charles Foster Kane. Collectively, these views show Kane as a character that was thrown into a position of power and money, and that underneath the façade of glamour and monetary possessions, he was a lonely and complex individual deprived of a normal childhood experience. The down hill relationship between Kane and his best friend Jedediah (Joseph Cotton) parallels the deterioration in the principles and growing self-delusion of Kane. Both men enter the newspaper business as friends and equals and both have the grand idea that they are going to infuse their idealistic principles of equality to become the voice for the American working class. Kane writes down these ideas on a sheet of paper and calls it the “Declaration of Principles”, and he hands the paper to Jedediah for safe keeping. This act symbolizes the climax of their relationship, and also a period where each character’s ideals are both aligned. As the movie progresses, Kane......

Words: 843 - Pages: 4